AEROMÕÕDISTAMINE

Aeromõõdistuse teel saadud mudel, mis kajastab detailselt reaalse objekti kuju ja paiknemist. Seda on võimalik kasutada nii väikeste detailide kui ka suurte maa-alade jaoks. Tegemist on väga vana meetodiga nimelt fotogramm-meetria. Droonide kiire arenguga on ka fotogramm-meetirline meetod kiiresti arenenud ja me oleme kursis antud sammudega. Selle meetodiga oleme suutnud lahendada mitmeid keerulisi ja suuri ülesandeid palju kiiremini ja efektiivsemalt ning samuti oluliselt paremini arusaadavalt. Selleks et aeromõõdistusest aru saada, ei ole vaja lugeda joonist vaid kõik on visuaalne ja kergesti arusaadav. Meie mudelid on georeferentsed (L-Est ja EH2000) ja meie koostatud mudelitets on võimalik arvutada erinevaid mahtusid, koostada asendiskeeme, monitoorida olukordasid jne jne. Andmed on kasutatavad nii AutoCAD , Revit, ArhiCAD jms tarkvarades.
N. Aero mõõdistamise teel saadud ortofoto on võimalik kontrollimiseks või visuaalseks taustaks tavapärasele geodeetilisele alusplaanile.
OIeme mudelite koostamisega tegelenud praeguseks 4 aastat ja omame suurt kogemust vajaliku tulemuse saavutamisek. Kasutuses on meil professionaalsed mõõdistamiseka mõeldud droonid TopCon, Wingtra kui ka kasutame DJi enterprice droone.Meil on olemas õppinud ja kogemusega meeskond, omame vajalke lubasid lendamiseks ning meil on koolitatud piloodid. Samuti suureks eeliseks loeme me seda, et me teame mis on võimalik drooniga saavutada, ning tänu sellle oskame ka küsida kliendilt õigeid küsimusi, et saada vajalik tulemus. Oskame alguses juba hinnata kas soovitud eesmärk on võimalik, või oleks mõistlik kasutada muid meetodeid eesmärgi saavutamiseks.

Tutvu lähemalt “Droonid Ehituses” seminari kohast ja ürituse tarbeks koostatud mudelist.
Vaata ja võrdle erinevaid tulemusi ja erinevaid andmeid omavahel,lisatud on vaatamiseks: DEM mudel, Punktipilv, Ortofoto jms.

Vaata erinevaid objekte üle eesti, proovi kuidas on liikuda enende vahel ning kui detailselt on võimalik hooneid vaadata.
Oleme hetkel kogunud kokku sinna objektid, mis on kindlasti huvitavad ja omavad ajaloolilst väärtust.
Nimekiri pidevalt täieneb paigutame need ka samale kaardile teiste objektide kõrvale vaatamiseks.

projektid

PROJEKTID

projektid