TOETUSPROJEKTID

Projekti nimi: Kaugseire, BIM/CAD ja ruumiandmete integratsioon
Lühikokkuvõte: Otsitakse lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega.

Projekti eesmärk on otsida lahendusi ruumiandmete ja ehitusandmete puhastamiseks ja integreerimiseks ning nende rikastamist satelliitidelt ja droonidelt tehtavate kaugseire ja riigi avaandmetega.

Tulemus: Toetuse andmise tulemusena tehakse uurimistöid Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning uuringu tulemused toetavad Eesti majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks – ehituse, planeeringumenetluse, KOV halduse, põllumajanduse ja metsanduse valdkondades.

Toetuse summa: 395 000,00 eurot, mis jaguneb Ruumab OÜ ja partner Hades Geodeesia OÜ vahel.


Projekti nimi: 3D BIM andmete asukohaliselt täpne kuvamine läbi nutiseadme AR abil ehitusobjektil

Lühikokkuvõte: Ajakohastame ruumiandmete kasutuslihtsust ning praktilist rakendust ehitusobjektil läbi asukohatäpse nutiseadme AR kasutuselevõtu. Tõstame geodeetide, ehitaja, ehitusjärelevalve töö efektiivust ning parendame töövahendite ligipääsetavust.

Projekti maksumus: 69 010 €
Taotluse summa: 34505 €


Projekti nimi: Massandmete talletamise, jagamise ja liidestamise keskkonna loomine

Lühikokkuvõte: Tänapäevastel tehnoloogilistel meetoditel (laserskanneeringud, LIDAR ja fotogramm-meetria jne) massandmete kogumine kogu ehituse elukaare jooksul tähendab suuri andmemahtusid. Me loome talletusruumi, mis vastab selle protsessi vajadustele ja lihtsustame andmete kasutamist selle elukaare vältel.

Projekti maksumus: 168 975 €
Taotluse summa: 84488 €


Projekti nimi: Töömeetodi loomine reaalusele vastava kvaliteetse teostusmudeli koostamiseks

Lühikokkuvõte: Asendame vana protsessi uute tehnoloogiliste lahendustega, mis muudab andmete kogumise/salvestamise/mõõtmise usaldusväärsemaks ja läbipaistvamaks ning kogutud andmed on ruumilised ja kergesti arusaadavad.

Projekti maksumus: 184 369 €
Taotluse summa: 92185 €