KATASTRITÖÖD

VAATA PROJEKTE

KATASTRITÖÖD

Katastritööd on maakorralduslikud tööd, mille käigus teostatakse maaüksuste esmamoodustamisi, liitmisi, jagamisi, ümberkruntimisi, piiride muutmisi ja teisi taolisi töid.

Hades Geodeesia OÜ omab vajalikke litsentse tööde teostamiseks ning suurte kogemustega tugevat professionaalset meeskonda. Esitame õigeid küsimusi õigel ajal, et välja selgitada kliendi tegelik eesmärk. Tegeliku eesmärgi väljaselgitamine on oluline, et pakkuda kiireid lahendusi ja kvaliteetset teenust.

Tuletame maaomanikele vajadusel meelde, et alati on vaja kooskõlastusi vallast, erinevatelt ametkondadelt ja ka piirinaabritelt. Oleme oma klientidele alati toeks ning aitame neid igal sammul, ka piirinaabrite omavaheliste vaidluste korral. Tööde teostamise juures on olulisel kohal iga sammu dokumenteerimine ja kliendi informeerimine, korrektne välimõõdistuste teostamine ja katastrimõõdistustoimiku koostamine.

Katastritööde tulemiks on seadusele vastavate mõõdistusandmete saamine ning nende registreerimine katastripidaja poolt. Vajadusel anname nõu maaomanikele ka muudes maaga seotud küsimustes.

projektid

PROJEKTID

projektid