GEODEETILINE ALUSPLAAN

VAATA PROJEKTE

GEODEETILINE ALUSPLAAN

Topo-geodeetilise alusplaani loomiseks mõõdistatakse olemasolev maapealne ja alune olukord, märkides üles hooned, trassid, rajatised, teed, puud, põõsad ja pinnasekõrgused. Seejärel kooskõlastatakse trasside ja rajatiste asukohad omanikega ning kantakse need geoalusele. Uuringu eesmärk on koguda andmeid ehitusprojekti koostamiseks.

Geodeetiline alusplaan vastab majandus- ja taristuministri topo-geodeetilise uuringu ja teostusmõõdistuse esitatavatele nõuetele.

projektid

PROJEKTID

projektid