HADES GEODEESIA

Hades Geodeesia on Eesti kapitali ja spetsialistide poolt loodud ettevõte. Hades Geodeesia põhitegevuseks on ruumiandetel põhineva informatsiooni kogumine, töötlemine ja edastamine kinnisvara elukaarel tegutsevatele klientidele. Ettevõtte strateegia on suunatud väärtuse lisamisele kogu kinnisvara elukaare protsessidesse läbi innovatiivsete ja kliendikesksete lahenduste.
LOE EDASI

MEIST

Meie meeskond koosneb pea kolmest tosinast erineva taustaga spetsialistist. Kui varasemalt vajasid kliendid meie kompetentsi põhiliselt topo-geodeetilistel mõõdistustöödel ja ehitustegevusega seotud mõõdistustel, siis nüüd kasvab kiiresti vajadus väga mitmekülgse info järgi juba kinnisvara planeerimisel. Oluliseks on tõusnud kinnisvara haldamise faas. Järjest kiiremini muutuvad ja mitmekesistuvad klientide vajadused on meie meeskonna jaoks põnevateks väljakutseteks.

Koostöös klientidega töötame igapäevaselt uute ja efektiivsemate lahenduste kallal.

projektid

Hades Geodeesial on esindused Tallinnas, Tartus ja Narvas. Läbi sidusettevõtete oleme kohal ka Kuressaares ja Riias. Tänu piirkondlikule kohalolekule tunneme hästi kohalikke olusid ja omapära.

Meie spetsialistide kasutada on põhiliselt Jaapani päritolu firma Topcon arendatu tehnoloogia. Kasutuses on ka FARO, DJI ja teiste tootjate tehnoloogia. Andmetöötuluses domineerib firma AutoDesk tarkvara. Järjest enam tuleb katsetada ja kasutusele võtta erinevate tootjate tarkvara. See kõik on selle teenistuses, et jätta seljataha aeguv 2D maailm ja jõuda uute, 3D või 4D dimensioonideni

projektid

NIMELUGU

Ehk miks kasutab üks positsioneerimisega tegelev firma Vana-Kreeka allilma jumala või ka Vana-Kreeka mütoloogiast pärit allilma nime – HADES.

Nimelugu ulatub tagasi aega 1988, kui kehtis veel eelmine ühiskondlik majanduslik formatsioon ehk nõukogude kord, mis astus kõige tollel ajal õpetatu põhjal sammu tagasi – kapitalistlikku formatsiooni. Nimelt töötas Rävala pst 8 asuvas niinimetatud Projekteerijate majas ca 500 Riikliku Ehitusuuringute Instituudi tehnikut, inseneri ja muud töötajat. Üle tee Kaubamaja taga asus ENSV Riikliku Ehituskomitee arvutuskeskus, kus töötasid SM ja ES tüüpi võimsad arvutid. Ehitusuuringute Instituudi III Geodeesiaosakonnas töötas Koit Mölla nimeline mees, kes oli vastupidiselt tolleaegsele üldlevinud stagnatsioonile väga innovaatilise mõtlemisega. Tema ja mõnede arvutuskeskuse ning Tallinna Linnavalitsuse töötajate peades sündis tolle aja kohta utoopiline idee – luua Tallinna allmaa tehnovõrkude kohta graafilist ja tehnilist informatsiooni sisaldav digitaalne andmebaas.

Andmebaasi nimeks pidi saama – HADES. Ikkagi maa-alune värk. Koit Mölla poolt juhituna pidi hakkama seda andmebaasi teenindama grupp geodeete, kogudes allmaa tehnovõrkude ruumiandmeid ja edastama neid andmebaasi. Andmebaas ei hakanud mitmesugustel põhjustel tol ajal tööle. Koit Mölla loodud geodeetide brigaadist kasvas välja ilmselt esimene geodeetilste töödega tegelev erafirma Eestis, mille algkapital oli Eesti päritolu. 1990 aasta 20. Detsembril registreeriti Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtlusosakonnas AS-i Hades põhikiri. AS Hades on praeguste Hades’e nime kandvate firmade eelkäijaks.

Tiit Hion, pardal aastast 1990

Team

MEIE MEESKOND

Tiit Hion

E-post: tiit@hades.ee
Mobiil: +372 5092588

Tiit Hion

Vaiko Veeleid

E-mail: vaiko@hades.ee
Mobiil +372 5089781

Vaiko Veeleid

Anna Veeleid

Lapsehoolduspuhkusel

Anna Veeleid

Eha Vaga

E-mail: hades@hades.ee
Mobiil +372 5067914

Eha Vaga

Team