Hades Geodeesia

Hades Geodeesia OÜ

Projekti kestvus: 2009 - 2014 Töö kirjeldus: 6 000 000 m3 mäemassiivi teisaldamiseks mahtude mõõtmine ning teede ja kraavide ehituse märkimine.

Juuni 2015. Geoalus uute kasarmute ehitamiseks.

Kontrolljoone märkimisel tuli võidelda Eesti metsiku loodusega. Küll oli ees üüratu soo või kinnikasvanud mets. Saime tutvuda meie riigi kagu piiriga, Venemaa piirivalvuritega kui ka metsloomadega, kes meid salaja jälgisid.