Hades Geodeesia

Hades Geodeesia OÜ

Olemasoleva hoone skaneerimine ja sellest 3D teostusmudeli tegemine. Mudelit oli vaja hoone edasiseks projekteerimiseks ja visualiseerimisek.

VIDEO

Olemasoleva kaubanduskeskuse laserskaneerimine (skaneeriti fassaad ja seest koridorid, fuajee ning üldkasutusruumid) ja 3D teostusmudeli loomine edaspidiseks ümberprojekteerimiseks. Mudelis pidi olema tagatud visuaalne sarnasus, seega hoone materjalide eristamiseks olid kasutatud maksimaalselt ühtivad tekstuurid.

Narva linnuses toimuvad renoveerimise tööd, mille projekteerimise võidutöö kuulus JVR Arhitektibüroo. Linnusele koostasime projekti aluseks punktipilve ja 2D joonised. Tegemist on keerulise hoonega, kuna läbi ajaloo on korduvalt linnust pommitatud ja uuesti taastatud ja mitmeid juureehitusi tehtud.

VIDEO

Teostumudeli tegemine punktipilvest Auvere Tuhapulbi pumplale. Tegemist oli uue rajatisega, millest koostasime punktipilve ja selle alusel 3D mudeli torude ja erinevate konstruktsiooni detailidega.

VIDEO

Lõuna-Eesti teedel koostöös WEW OÜ oleme teostanud teekatte skaneerimise ja punktipilvest koostanud Asfaltkatte detailse mudeli freesprojekti tarbeks.

VIDEO

ERMi ehitustöödega alustati 2013 aastal ja kestsid üle kolme aasta. Ehitise valmimisel teostasime hoone mõõdistamise ja koostasime punktipilve. Punktipilve põhjal valmistasime BIM haldusmudeli.