Hades Geodeesia

Hades Geodeesia OÜ

ERMi ehitustööd algasid kevadel 2013. aastal ja kestsid üle kolme aasta. ERMi ehitusobjekt oli huvitav selle pärast, et hoone on 356 m pikk ja hoone all paiknevad kaks Raadi  tiiki. ERMi ehitusobjektil kasutati mitmeid ehituskonstruktsioone, mis olid Eestis esmakordselt.

Nooruse tn 3, Tartu ehitusgeodeetilised tööd.

Nooruse 3 objekti iseloomustavad huvitavad arhitektuurilahendused, nt tekstiil mida kasutati fassaadil ja mille täpset pindala pidime määrama.