Hades Geodeesia

Hades Geodeesia OÜ

Ehk miks kasutab üks positsioneerimisega tegelev firma Vana-Kreeka allilma jumala või ka Vana-Kreeka mütoloogiast pärit allilma nime – HADES.

 

Nimelugu ulatub tagasi aega 1988, kui kehtis veel eelmine ühiskondlik majanduslik formatsioon ehk nõukogude kord, mis astus kõige tollel ajal õpetatu põhjal sammu tagasi - kapitalistlikku formatsiooni. Nimelt töötas Rävala pst 8 asuvas niinimetatud Projekteerijate majas ca 500 Riikliku Ehitusuuringute Instituudi tehnikut, inseneri ja muud töötajat. Üle tee Kaubamaja taga asus ENSV Riikliku Ehituskomitee arvutuskeskus, kus töötasid SM ja ES tüüpi võimsad arvutid. Ehitusuuringute Instituudi III Geodeesiaosakonnas töötas Koit Mölla nimeline mees, kes oli vastupidiselt tolleaegsele üldlevinud stagnatsioonile väga innovaatilise mõtlemisega. Tema ja mõnede arvutuskeskuse ning Tallinna Linnavalitsuse töötajate peades sündis tolle aja kohta utoopiline idee – luua Tallinna allmaa tehnovõrkude kohta graafilist ja tehnilist informatsiooni sisaldav digitaalne andmebaas.

 

Andmebaasi nimeks pidi saama – HADES. Ikkagi maa-alune värk. Koit Mölla poolt juhituna pidi hakkama seda andmebaasi teenindama grupp geodeete, kogudes allmaa tehnovõrkude ruumiandmeid ja edastama neid andmebaasi. Andmebaas ei hakanud mitmesugustel põhjustel tol ajal tööle. Koit Mölla loodud geodeetide brigaadist kasvas välja ilmselt esimene geodeetilste töödega tegelev erafirma Eestis, mille algkapital oli Eesti päritolu. 1990 aasta 20. Detsembril registreeriti Tallinna Linnavalitsuse Ettevõtlusosakonnas AS-i Hades põhikiri. AS Hades on praeguste Hades’e nime kandvate firmade eelkäijaks.

 

Tiit Hion, pardal aastast 1990

Kinnisvaral on kolm olulist omadust: asukoht, asukoht ja asukoht

Harold Samuel